Wonder Boy

Wonder Boy

Wonder Boy bestaat uit een aantal computerspellen uitgebracht door SEGA, Hudson Soft en Activision. Het spel werd ontwikkeld door Westone (voorheen Escape) in 1986

De franchise is nogal redelijk ingewikkeld. Enerzijds is er de hoofdreeks "Wonder Boy", met daaronder een subreeks "Monster Land". Een spel kan behoren tot de hoofdreeks "Wonder Boy", tot de subreeks "Monster Land" of tot beiden. Hierdoor krijgen de titels soms nogal eigenaardige namen zoals "Wonder Boy V: Monster World III". Anderzijds hanteerde Westone een nogal eigenaardige licentieregeling.

Tom-Tom, een holbewoner, dient zijn vriendin Tanya te bevrijden uit het kasteel van een monster. Hiervoor dient hij 8 areas te passeren die elk bestaan uit 4 levels. De levels bestaan uit bossen, ijsvlakten, zeeën, grotten ... Elk level dient binnen een bepaalde "vitality"-tijd uitgespeeld te worden. De tijd wordt verlengd iedere keer Tom-Tom een stuk fruit vindt. Tom-Tom kan zijn vijanden uitschakelen met een hamer. Zulke hamer vindt hij in eieren die her en der liggen. Naast een hamer kan een ei ook een skateboard, een fee, een bonus of vergif bevatten. Met het skateboard kan Tom-Tom ietwat sneller vooruit, maar hij kan niet volledig stoppen. Dankzij de fee kan Tom-Tom de eerstvolgende 30 seconden tegenstanders uitschakelen door er over te lopen, de bonus zorgt ervoor dat de puntenwaardes verdubbelen, het vergif zorgt ervoor dat de tijd sneller vooruit gaat.